Atenció al públic:

9h-13h / 15h-17h

C/ de la Mercè, 17

43420 Santa Coloma de Queralt

977 880 222

info@vedrunascq.org

Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP).

Afavorir uns entorns educatius que, tenint en compte la diversitat de les persones i de la societat actual, ofereixin expectatives d’èxit als alumnes, minvant el fracàs i l’exclusió i augmentant la qualitat educativa per a tots els alumnes sense excepcions és un dels grans reptes de la nostra escola.

És imprescindible posar en pràctica una pedagogia adequada a les diferències personals i dissenyar estratègies educatives per tal que aquestes diferències no esdevinguin desigualtats. Això implica tenir en compte els interessos i ritmes d’aprenentatge de cada infant, revisar les nostres pràctiques educatives fent ús d’unes metodologies que afavoreixin un aprenentatge significatiu i amb sentit i, en definitiva, crear les condicions adequades que permetin el progrés de l’alumne.

És en aquest marc d’acció que les escoles Vedruna de Catalunya hem creat  el Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP).

El DOIP és un equip de treball especialitzat, integrat per professionals de l’àmbit pedagògic i psicopedagògic, que dóna suport, dinamitza i assessora al personal docent, a l’alumnat i a les famílies amb la finalitat de buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament-aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat.

Per portar-ho a terme es planifica un itinerari psicopedagògic, una proposta que pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu. La detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, i el coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques és un dels principals objectius en els cursos inicials.

Al 2012 ja es va signar un conveni de col·laboració entre aquest equip de psicopedagogs de la xarxa d’escoles de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (DOIP) i l’equip de professionals de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per tal de disposar d’eines de cribratge que poden ser de gran utilitat per a detectar, en edats primerenques, possibles trastorns relacionats amb el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura i de la numeració i el càlcul. Aquestes eines estan incloses en l’itinerari.

L’objectiu d’aquestes actuacions és sempre el mateix, poder fer una mirada més profunda i individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les capacitats reals dels nostres infants i, com a conseqüència, poder ajustar la nostra acció educativa a les seves possibilitats i necessitats.

Comments are closed.
Arxius

 
Demana informació
 
Si vols rebre informació, nosaltres ens posem
en contacte amb tu i t’assessorem en el que necessitis.
 

Segueix-nos a

CreaEscola Quality Certificate for Education Website