Atenció al públic:

9h-13h / 15h-17h

C/ de la Mercè, 17

43420 Santa Coloma de Queralt

977 880 222

info@vedrunascq.org

Educació primària

ADQUIRINT I DESENVOLUPANT COMPETÈNCIES

(DE 6 A 12 ANYS)

Protagonistes del seu aprenentatge

En aquesta etapa treballem el desenvolupament personal, l’autonomia, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Què treballem

 • Augment d’hores setmanals d’anglès
 • English Skills (sisena hora)
 • Metodologia AICLE (medi en anglès)
 • L’anglès amb el Mètode Artigal i el material Story Projects
 • English Day
 • Estades a Irlanda (Vedruna Catalunya Educació)
 • Colònies en anglès (Vedruna Catalunya Educació)
 • Pioners en l’ús de Chromebooks.
 • Google APPs for education
 • Iniciació a la robòtica
 • Apadrinament lector
 • Concurs lectura en veu altra
 • Apadrinem el nostre patrimoni
 • Escola verda
 • Projecte ODS
 • Vedruna Innova
 • Els escacs a l’escola
 • Projecte Rius
 • Incorporar sistemàticament i transversalment la tecnologia digital com a eina d’ensenyament-aprenentatge.
 • Despertar la consciència ecològica mitjançant el contacte amb l’entorn natural i la incorporació de pràctiques relacionades amb el reciclatge, la reducció i la reutilització.
 • Incentivar la participació activa a través de l’organització de comissions, la distribució de responsabilitats i el disseny de campanyes de sensibilització mediambiental.
 • Promoure un treball en educació en valors.
 • Fer que l’esperit de servei, el compromís, el voluntariat i la participació activa i creativa en campanyes de solidaritat, esdevinguin els eixos transversals.
 • Garantir l’ús del català com a llengua vehicular del centre així com el coneixement de les festes i tradicions pròpies de la nostra terra.

Què potenciem

 • Treball cooperatiu
 • Sortides culturals
 • Activitats complementàries
 • Qualitat educativa
 • Una metodologia activa i participativa

Com ensenyem

 • Oferint una atenció personalitzada
 • Fomentant valors, hàbits i actituds
 • Afavorint l’autonomia i iniciativa personal
 • Impulsant la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre
 • Fomentant les competències bàsiques
 • Oberts a nous reptes per a la millora del procés d’aprenentage

Amb metodologies motivadores, innovadores, actives i participatives.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website