Atenció al públic:

9h-13h / 15h-17h

C/ de la Mercè, 17

43420 Santa Coloma de Queralt

977 880 222

info@vedrunascq.org

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

Escola Sostenible

La nostra escola s’integra en el programa Escoles Verdes del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Un programa que aglutina i dinamitza tots aquells centres que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tenen com a finalitat afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
Creiem en la sostenibilitat com un valor present i futur pels nostres alumnes. Un valor transversal que pot treballar-se des de totes les àrees, donant una visió ambiental global. Treballem per incloure’l en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.). Són molts els projectes que s’estan duent a terme a l’escola i que mostren el nostre compromís amb tots aquests objectius. Alguns exemples són:

 • L’hort escolar dinamitzat des d’educació infantil.
 • Els projectes interdisciplinars relacionats amb la sostenibilitat i que es realitzen en totes les etapes educatives.
 • La creació anual d’un comitè mediambiental a primària i formada per un delegat verd de cada aula i amb la finalitat d’aportar idees i millores al funcionament de l’escola, així com de responsabilitzar-se de de cada aula.
 • Trobades de sostenibilitat Vedruna realitzades anualment amb alumnes de primària de totes les escoles Vedruna de Catalunya.
null

Conveni Vedruna Catalunya amb St. Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ​per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

 • Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).
null

Departament d'orientació i intervenció psicopedagògica (DOIP)

Alguns dels nostres alumnes necessiten una mirada més individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals i per ajustar la nostra acció a les seves possibilitats i necessitats. És en aquest marc d’acció que les escoles Vedruna de Catalunya hem creat el Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP).

 • El DOIP és un equip de treball especialitzat, integrat per professionals de l’àmbit pedagògic i psicopedagògic, que dóna suport, dinamitza i assessora al personal docent, a l’alumnat i a les famílies, contribuint al desenvolupament personal i social dels alumnes, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques. Les actuacions d’aquest equip van adreçades a buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament – aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat.
 • Per portar-ho a terme es planifica un itinerari psicopedagògic, una proposta que pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.
 • La detecció precoç, a educació infantil i primers cursos de primària, per tal de detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat, i el coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques són els principals objectius en els cursos inicials.
null

Projecte plurilingüe

L’aprenentatge de la llengua anglesa és un dels objectius cabdals i d’atenció prioritària del projecte educatiu de centre. S’inicia a educació infantil i té continuïtat a l’educació primària amb una ampliació progressiva d’exposició en llengua anglesa.

Aquest projecte plurilingüe es concreta en les següents accions:

 • Fem una hora complementària (6a hora) anomenada “English Skills”.
 • Introduïm l’anglès a l’Educació Infantil de manera lúdica i amb caràcter actiu amb el mètode Artigal.
 • Apliquem metodologia AICLE; Coneixement del Medi en anglès en el que intervenen dos mestres a l’aula (especialista i tutor/a).
null

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

null

Projecte ODS

La xarxa de centres de Vedruna Catalunya Educació inicia un procés per impulsar objectius d’aprenentatge vinculats als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de la UNESCO.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible afecten molts àmbits, des de les polítiques locals, territorials i globals fins al teixit econòmic, organitzatiu, social i empresarial dels territoris. Però l’èxit passa també per acompanyar les noves generacions a desenvolupar uns hàbits que puguin tenir impactes a curt, mig i llarg termini. D’aquesta manera, la xarxa de centres de Vedruna Catalunya Educació, impulsa un projecte amb un full de ruta pels propers anys que té com a finalitat incloure els objectius de desenvolupament sostenible a les aules dels seus 36 centres repartits arreu de Catalunya.

Es tracta d’anar més enllà d’actuacions específiques en dies concrets. El que es busca és assolir aprenentatges, generar impactes i desenvolupar hàbits.

null

Robòtica educativa

La programació i la robòtica no és només una eina de futur, sinó un suport de l’aprenentatge des de ben petits; augmenta la motivació, l’autonomia, treballa estratègies de resolució de problemes i fomenta la creativitat dels alumnes. A més, els nens que treballen amb ordinadors busquen consells d’altres companys, per tant, socialitzen més entre ells i treballen de forma col·laborativa.

La robòtica té continuïtat al llarg de tota l’escolarització. A educació infantil i cicle inicial de primària, treballem amb Bee-bots. A educació primària s’utilitzen diferents eines web que permeten a l’alumne començar a programar, primer de forma més guiada i posteriorment més oberta i creativa. Anem ampliant el ventall de possibilitats que ofereix aquest sistema de programació amb robots Lego WeDo.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website