Atenció al públic:

9h-13h / 15h-17h

C/ de la Mercè, 17

43420 Santa Coloma de Queralt

977 880 222

info@vedrunascq.org

El DOIP

Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Un reforç a totes les etapes

Des del DOIP (Departament d’orientació i intervenció psicopedagògica) es vetlla per atendre les demandes relacionades amb el procés d’aprenentatge i amb el benestar psicològic i emocional de tots els alumnes.

El principal objectiu del DOIP és tenir cura de l’alumnat que necessita una atenció personalitzada i específica per poder seguir el curs dels aprenentatges.

L’existència del DOIP s’emmarca dins la concepció on tots els infants i adolescents poden desenvolupar-se de forma integral.

Al DOIP es comparteixen experiències i diferents punts de vista sobre la diversitat i l’educació des d’un punt de vista psicopedagògic.

L’equip DOIP analitza, organitza, proposa i revisa idees amb l’objectiu de gestionar els recursos per atendre la diversitat i també pensa estratègies per assolir un òptim desenvolupament en el nostre alumnat.

Cada alumne/a té dret a rebre l’ajuda que necessita per poder avançar i que se’l valori segons els objectius dissenyats d’acord amb el seu ritme de desenvolupament o les seves dificultats d’aprenentatge.

El suport educatiu a les aules l’entenem des de l’atenció personalitzada i atenem les dificultats en que es troben els alumnes durant el seu pas per l’escola des de l’aula ordinària, des de l’aula de reforç, en petit grup o de forma individualitzada. Si cal, també, des del DOIP s’ajuda a buscar suport fora del centre.

Les famílies i els tutors poden trobar en el DOIP també un espai on analitzar les dificultats emocionals o psicològiques que poden anar sorgint en el procés de creixement dels infants i adolescents.

Des de la Psicopedagogia ens aturem a conèixer cada infant o adolescent entenent aquest procés de valoració com un procés basat en l’acompanyament i el diàleg, com a eines per solucionar aquelles situacions que no ens deixen avançar.

El diàleg amb les famílies és l’eina bàsica per comprendre junts les reaccions i els sentiments que ens mostren els infants mitjançant el seu comportament i les seves actituds. Si cal des del DOIP també s’ajuda a buscar ajuda fora de l’escola.

Per poder realitzar les seves funcions, el DOIP treballa colze amb colze amb l’equip de mestres i professors, els tutors i tutores, l’equip directiu i les famílies.

Un treball conjunt

Amb els altres DOIPs de les escoles Vedruna de Catalunya, per posar en comú experiències i continuar investigant tots junts com fer front als reptes relacionats amb el benestar psicològic dels infants i els adolescents en el seu pas per l’escola Vedruna.

En contacte amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic, del Consorci d’Educació), amb els serveis externs tant a nivell de salut (Pediatria, CSMIJ i centres privats de Psicologia o Logopèdia), com a nivell social (Serveis Socials) i de lleure (Casals, Centres Oberts).

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website