Plataforma educativa Clickedu

L'escola disposa d'una plataforma educativa digital que permet la comunicació i interacció família-escola d’una manera àgil, ràpida i eficaç.  A la plataforma s’hi pot trobar informació sobre els esdeveniments que succeeixen al centre (notícies de caràcter general i específiques de cada grup-classe), àlbums de fotografies, recomanacions pedagògiques dirigides; en algunes ocasions als pares/mares i en altres als/a les alumnes, una missatgeria interna per a establir comunicació amb els/les mestres, les dades acadèmiques de l’alumne/a i informacions diverses i generals de la nostra proposta educativa.

Tots els alumnes, pares, mares o tutors/es disposen de login i password per entrar a la plataforma educativa de l'escola.

 També et pot interessar...