DOIP. Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Alguns dels nostres alumnes necessiten una mirada més individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals i per ajustar la nostra acció a les seves possibilitats i necessitats. És en aquest marc d'acció que les escoles Vedruna de Catalunya hem creat  el Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP).

El DOIP és un equip de treball especialitzat, integrat per professionals de l'àmbit pedagògic i psicopedagògic, que dóna suport, dinamitza i assessora al personal docent, a l'alumnat i a les famílies, contribuint al desenvolupament personal i social dels alumnes, més enllà de l'adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques. Les actuacions d'aquest equip van adreçades a buscar la personalització i l'adaptació dels processos d'ensenyament - aprenentatge a les característiques i necessitats de l'alumnat.

Per portar-ho a terme es planifica un itinerari psicopedagògic, una proposta que pren forma a partir d'un seguit d'actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.

La detecció precoç, a educació infantil i primers cursos de primària, per tal de detectar allò que pot dificultar el procés d'ensenyament–aprenentatge de l'alumnat, i el coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques són els principals objectius en els cursos inicials.
També et pot interessar...