Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat és la clau i la base per a aconseguir que tots i cadascun dels nostres alumnes, sense excepció, siguin capaços d’assolir amb èxit els aprenentatges. Això implica tenir en compte els interessos i ritmes d’aprenentatge de cada infant i posar en pràctica una pedagogia adequada a les diferències personals i dissenyar estratègies educatives per tal que aquestes diferències no esdevinguin desigualtats.

Disposem:

  • Desdoblaments, grups flexibles, reforços individualitzats i materials d’ampliació.
  • Suport de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) per a ssessorar i atendre necessitats educatives específiques (NEE).
  • Disposem d’una mestra llicenciada en Psicologia que dóna suport als/a les alumnes i famílies que necessiten assessorament en aquest àmbit.
  • Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participem en un projecte conjunt de Detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.També et pot interessar...