Notícies

EntusiasMAT amb les mates!!

El joc i la motivació són la base de l’aprenentatge, a l’escola ho tenim ben clar. És per això que creiem que la millor manera d’aprendre és experimentant, fent, provant, descobrint, investigant, comparant, comprovant, recercant, indagant…

Les matemàtiques, des de sempre, han pogut tenir la  tendència a ser i semblar avorrides, fins i tot a vegades difícils per gran part de l’alumnat; una assignatura feixuga i poc agradable. Necessitàvem un mètode que ens proporcionés el valor afegit que buscàvem: treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes, que fomentés l’aprenentatge manipulatiu amb activitats adaptades segons el ritme d’aprenentatge de cada alumne i que despertés la curiositat i l'interès per aprendre. El mètode EntusiasMAT ens facilita les eines necessàries per aconseguir aquests objectius.

Com afrontem l’adquisició dels aprenentatges a partir de la descoberta i la pròpia experiència a l’àrea de matemàtiques?

Des de ben petits utilitzem tot tipus de materials del nostre entorn per treballar la numeració, el càlcul mental, la resolució de problemes, les seriacions... A partir de diferents racons que permeten progressar de manera autònoma i lúdica la mestra pot anar observant i ajudant a cada infant individualment en funció del seu ritme d’aprenentatge.

El grups cooperatius ens permeten compartir idees i aprenentatges des del diàleg entre iguals i treballar a partir de l’assaig-error, entre altres. La resolució de problemes és una oportunitat per aprendre d’aquesta manera, compartint coneixement, raonant, indagant, provant i descobrint possibles solucions a les diferents situacions plantejades.

Busquem les matemàtiques a la nostra vida quotidiana, per exemple es hem adonat que el pati està ple d’angles i que els podem classificar segons el seu grau d’obertura. Fins i tot hi tenen cabuda a l’art, coneixem pintors que els fan servir per fer creacions extraordinàries com Wassily Kandinsky. Fem servir estris que ens són ben familiars, com les balances de la cuina que tenim a casa, per pesar i comparar diferents masses i densitats a partir de taules d’observació i poder arribar a conclusions ben diferents.

La competència digital cada vegada té més presència a les nostres vides per això també hi té cabuda a l’hora de treballar les matemàtiques. Portem a terme activitats en format digital (CiberEMAT) iguals per a tota la classe o altres per arribar a les necessitats de cada alumne/a, ja sigui per ajudar a reforçar algun aprenentatge o per ampliar-lo i poder treballar de manera autònoma i autocorrectiva.

Les matemàtiques són difícils si no les comprenem, si no tenen sentit i no estan contextualitzades a la nostra vida i al nostre entorn. Amb propostes lúdiques i motivadores aconseguim anar interioritzant i adquirint les competències i els aprenentatges en l’àmbit matemàtic.