Notícies

La sostenibilitat, tot un repte

La sostenibilitat del planeta és un repte global i per tant des de l’escola ens hem implicat sempre en el treball transversal dels valors de l’ecologia i la sostenibilitat. Impulsar la descoberta de l’entorn proper on es puguin viure i desenvolupar aprenentatges significatius orientats a despertar la consciència mediambiental dels nostres alumnes, afavorir espais d’un alt valor ecològic dins l’escola (hort escolar i els seus jardins i zones verdes), despertar la consciència ecològica dels alumnes mitjançant el contacte freqüent amb l’entorn natural, la incorporació habitual de pràctiques relacionades amb el reciclatge, la reducció i la reutilització ... són alguns dels objectius que hem anat posant en pràctica per a  conscienciar  l’alumnat.

Aconseguir el distintiu d’Escola Verda per a poder disposar d’un pla d’Educació per  a la Sostenibilitat i així, des d’aquest reconeixement, poder participar d’una manera directa en les activitats que des de la xarxa d’escoles verdes de Catalunya s’organitzin era també necessari i s’ha fet realitat aquest curs escolar. Pertànyer a la xarxa d’escoles verdes ens proporcionarà l’oportunitat de desenvolupar projectes encaminats a millorar l’entorn més proper i incrementarà, sense cap mena de dubte, les nostres accions en aquest sentit .

Un dels treballs que iniciem i s’anirà desenvolupant al llarg d’aquest curs escolar és el Projecte Rius, destinat a apadrinar un tram d’un curs fluvial que passi pel nostre municipi, en el nostre cas un tram del riu Gaià. La finalitat serà planificar i executar accions per a millorar el tram escollit i, com a conseqüència, garantir-ne la seva preservació.

Aquest projecte i altres que anirem desenvolupant seran exemples de referència davant la necessitat de conscienciar l’alumnat sobre la problemàtica mediambiental que ens envolta. És la nostra manera d’educar en la sostenibilitat i en el compromís que implica la idea de creure que un món millor és possible.