Notícies

Projecte Rius

El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats, una entitat sense afany de lucre que treballa per apropar les persones als rius i les rieres. El projecte combina la vessant ambiental amb la social, ideant així un gran projecte de participació ciutadana i de voluntariat ambiental per l'anàlisi, seguiment i millora dels ecosistemes fluvials.

El Projecte Rius basa la seva tasca en tres pilars fonamentals:  

  • La importància de l’educació per conèixer millor els ecosistemes aquàtics.
  • La constància del treball del voluntariat, que vetlla per la conservació d’un tram de riu a l’àmbit local.
  • El foment de la participació ciutadana, com a eina fonamental que ens condueix cap a una societat més conscient i capacitada per emprendre accions de protecció i millora d’aquests ecosistemes.

Els alumnes de 5è han anat a fer la inspecció del riu Gaià corresponent a la tardor, a la primavera hi tornaran per contrastar les dades.

Han analitzat la transparència, el ph, els nitrats, la dissolució d'oxigen, el cabal, la velocitat de l'aigua... entre d’altres.  És un tram amb molta vegetació salvatge que ens ha dificultat la feina però ens hem familiaritzat amb els reactius i les dades a observar.