Notícies

English Skills

Amb l’objectiu de millorar la competència lingüística en anglès del nostre alumnat i d’incrementar, tant com sigui possible, les hores de contacte amb aquesta llengua, hem de dissenyar tasques interessants i motivadores que els permetin usar la llengua que van aprenent de forma natural. Aquestes tasques cal que siguin significatives i amb sentit, variades, contextualitzades, facilitadores de la globalització dels aprenentatges i que afavoreixin  l’autonomia dels/les alumnes. Amb la finalitat d’aconseguir els objectius esmentats, i convençuts també que els/les alumnes seran els perfectes aprenents d'una segona llengua quan tinguin la necessitat real d’aprendre-la per a comunicar-s’hi; durant aquest segon trimestre s’han portat a terme, en diversos nivells educatius, diferents activitats que inclouen l’expressió i comunicació verbal i no verbal.

A l’hora complementària d’anglès (6a hora) anomenada English Skills és on s’han dut a terme aquestes activitats:

- Al curs de 3r els “Tongue twisters” amb una posada en escena dinàmica i original per tal de poder-los representar.

- A 4t  la representació d’una obra de teatre en anglès, “Aladdin”.

- Al Cicle superior (5è i 6è), recitació i representació del rap “Respect” que portava incorporat un missatge de respecte per a tota la comunitat educativa que el volia escoltar.

Amb aquest ventall d’actuacions aconseguim utilitzar la llengua d’una manera més significativa ja que aquestes representacions contextualitzen l’idioma. Els dona la possibilitat d’aprendre més ràpidament tant el vocabulari com les estructures lingüístiques en anglès, ja que haver-les  de memoritzar per representar-les els ajuda a fixar-les en la memòria. Suposen, també, un bon treball de pronunciació i perfeccionament de la comunicació oral en llengua anglesa i, de retruc, augmenten la confiança i l’autoestima ja que la teatralització ens anima a parlar en anglès i ens ajuda a perdre la por a parlar en públic.