Projecte educatiu

Proposem una formació integral que permeti als/a les nostres alumnes estimular i desenvolupar l’esperit crític per tal de formar-se els seus propis criteris per analitzar la realitat que els envolta i poder-hi incidir de manera objectiva. Que desenvolupi la seva autonomia, la seva iniciativa i els valors i actituds de respecte i participació.

Els docents participen en aquest procés com a conductors, guies de l’aprenentatge, ajudant a establir relacions i procurant contribuir a què cada alumne se senti satisfet amb si mateix en la construcció dels seus propis aprenentatges. L'adquisició de les  competències bàsiques són el fonament per a qualsevol aprenentatge posterior. I per excel·lència la competència aprendre a aprendre que implica fomentar habilitats per a conduir el propi aprenentatge  i aprendre d'una manera eficaç i autònoma.

Proposem, per tal de complementar i aconseguir les propostes anteriors, un projecte d’innovació metodològica, basat en un aprenentatge integrat, que es consolida en els espais d’aprenentatge que permeten als alumnes seguir el seu propi ritme d’aprenentatge i avançar segons les seves capacitats i interessos a partir de l’experimentació i investigació.

Desenvolupem un estil educatiu propi que pren com a centre la persona i les seves relacions interpersonals en un clima familiar, senzill i proper, que cerca la implicació dels alumnes i les seves famílies, que promou el contacte i la comunicació i que crea, a través del respecte, els ponts de diàleg necessaris per assegurar la coherència de tota acció pedagògica que vulgui arrelar i fer créixer a la persona.  

Tots aquests aspectes es desenvolupen a partir de la xarxa d'Escoles Vedruna de Catalunya, que ofereix a les famílies el seu servei com a alternativa educativa amb caràcter propi, en el marc d’escola avançada, contribuint a la formació del nostre alumnat.

En aquest enllaç podeu accedir al Projecte Educatiu de Vedruna Catalunya Educació, en la seva última revisió i actualització (curs 2016-17), i que explicita un estil d'educar inspirat en la Proposta Educativa Vedruna i en el tarannà i en l'obra de Joaquima de Vedruna, en clau del S. XXI.També et pot interessar...