EmtusiasMAT

Enguany a l’escola treballem les matemàtiques amb EntusiasMAT, un programa didàctic-pedagògic; estructurat, divertit i molt efectiu que, partint de les intel·ligències múltiples, els/les nens/es aprenen destreses, estratègies i habilitats matemàtiques bàsiques.

L’objectiu és que els/les alumnes siguin capaços d’analitzar i resoldre situacions matemàtiques en un context particular i pràctic i que, a partir de l’anàlisi d’aquest context, puguin utilitzar tots els seus recursos per resoldre els problemes de manera eficient.

Els pilars fonamentals d’aquesta metodologia són:

  • L’aprenentatge manipulatiu i el joc sistematitzat, amb els quals els/les alumnes aprenen mentre juguen i es diverteixen.
  • El treball cooperatiu, que ajuda a desenvolupar la capacitat de treballar al costat d’altres persones.
  • Les estratègies de pensament, que permeten als nens/es, ser conscients del seu propi procés d’aprenentatge, i per tant, ser més autònoms.
  • La creativitat, eina molt important perquè facilita l’adaptació a diferents contextos.

Les classes de matemàtiques es converteixen en aules dinàmiques amb una gran varietat de jocs i activitats, mitjançant les quals els alumnes interactuen, experimenten i interioritzen els conceptes que estan treballant en un ambient lúdic i relaxat.
També et pot interessar...