Principis pedagògics

● APRENENTATGE PERSONALITZAT. Cada alumne segueix el seu propi ritme segons capacitats, interessos i necessitats.

●APRENENTATGE INTEGRAT. Aprenentatge significatiu que, a partir de l’experimentació i la investigació, permet a l’alumne/a adquirir les eines necessàries per a construir els seus propis aprenentatges i continuar aprenent al llarg de la seva vida. (aprendre a aprendre)       

● GESTIÓ DE LESPAI I DEL TEMPS. Espais i temps flexibles al servei de l’alumne.

● ALUMNES PROTAGONISTES. L’alumne és protagonista del seu propi aprenentatge.

● MESTRE ACOMPANYANT DE PROCESSOS. El mestre guia i orienta el procès d'aprenentatge.

LÍNIA DE CENTRE. Claustre unit i motivat amb criteris unificats.

● AVALUACIÓ I SEGUIMENT DELS ALUMNES. Acompanyament en el creixement personal en totes les seves dimensions.

● MARC D'ESCOLA AVANÇADA. Millora constant del procès i dels resultats, amb capacitat d'actualització continua per a poder donar resposta als reptes de la societat actual.

IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES. Establir amb les famílies una relació basada en la col·laboració, la comunicació i la confiança.

● METODOLOGIA GLOBALITZADORA. Utilització de metodologies diversificades per propiciar el treball autònom i cooperatiu.

NOVES TECNOLOGIES. Recursos digitals integrats a l’aula (pissarres digitals, tablets, Chromebooks i Bee-boots)
També et pot interessar...