Per què un canvi metodològic?

Si analitzem el que està passant al nostre entorn, ens adonem que l’escola no pot mantenir-se al marge dels canvis que experimenta la societat actual perquè els alumnes que avui tenim a les aules formen part d’aquesta societat; són alumnes amb uns interessos i necessitats diferents i, per tant, aquest context ens demana un canvi metodològic. Una metodologia que consideri l’aprenentatge centrat en els interessos de l’alumne, que apliqui les eines i estratègies necessàries per tal de millorar el seu procés d’aprenentatge, i que  proporcioni habilitats per treballar a l’aula amb integració de tecnologies digitals (tablets, pissarres digitals, chromebooks, …).


També et pot interessar...