Robòtica

La programació i la robòtica no és només una eina de futur, sinó un suport de l'aprenentatge des de ben petits; augmenta la motivació, l'autonomia, treballa estratègies de resolució de problemes i fomenta la creativitat dels alumnes. A més, els nens que treballen amb ordinadors busquen consells d'altres companys, per tant, socialitzen més entre ells i treballen de forma col·laborativa.

Hem posat en marxa el projecte d'iniciació a la robòtica amb continuïtat al llarg de tota l'escolarització dels nostres alumnes.

En els primers cursos, a Educació Infantil, primer, segon i tercer de Primària, treballem amb Bee-bots.

La Bee-bot és una abella-robot que mitjançant programacions d'itineraris senzills fa que l'alumne aconsegueixi estructurar el seu pensament, analitzar i aprendre per descobriment mitjançant l'assaig-error de manera molt vivencial. Aquesta eina és importantíssima pel treball espacial, per millorar l'orientació de l'alumne i per a començar el treball cooperatiu (treballar en equip, organitzar-se i arribar a acords respectant les aportacions dels companys/es). A més, ajuda a assimilar altres capacitats i competències en àrees com llengües o matemàtiques.

A Educació Primària s'utilitzen diferents eines web que permeten a l'alumne començar a programar, primer de forma més guiada  i posteriorment més oberta i creativa amb el programa Scratch.

La forma de programar amb Scratch és molt intuïtiva i gràfica. D'aquesta manera, qui utilitza Scratch només ha de concentrar-se en com combinar les instruccions per aconseguir el seu objectiu, sense perdre el temps en aspectes molt més tècnics.

La facilitat amb que es poden començar a fer programes amb Scratch el fan una eina excel·lent per aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin habilitats com el pensament lògic, la creativitat o el treball cooperatiu.

En els últims cursos d'Educació Primària combinem l'Scratch amb la robòtica amb el kit de Lego WeDo, activitat que dona més sentit encara a la programació ja que els alumnes veuen reflectit el treball de la pantalla en un objecte que obeeix les ordres que ells els donen.També et pot interessar...