Eleanitz English Projects

De 3r fins a 6è treballem amb un projecte nou: Eleanitz English Projects, que és el que dóna continuïtat al mètode Artigal utilitzat de P3 a 2n. Materials igual d’engrescadors i enriquidors per als alumnes que surten del més tradicional i que no trenquen amb la línia d’ensenyament que es treballa en els nivells anteriors.

Es comencen a treballar també lectures en anglès, es fan petites produccions, i a mesura que avancen els cursos es van ampliant i reforçant les habilitats adquirides en els anys anteriors. La productivitat lingüística de l’alumnat creix arribant fins i tot a redactar una revista o a fer ells mateixos un teatre en anglès, fent que ells siguin els veritables protagonistes de l’aprenentatge. El mestre guia, orienta i acompanya.

Amb aquest mètode la llengua anglesa es converteix en una llengua dinàmica, viva i activa, que pren significat perquè s’utilitza d’una manera contextualitzada. Es potencia l’aprenentatge de la llengua de forma natural, adquirint una competència lingüística que els permetrà utilitzar les estructures apreses en diferents contextos i situacions. 


També et pot interessar...