Chromebook

Una de les apostes més fermes del col·lectiu Vedruna és el projecte de digitalització de les escoles amb  l'objectiu d'introduir les noves tecnologies en el procés d'aprenentatge.

El Chromebook és un ordinador que funciona amb els Sistema Operatiu ChromeOS (Google), un sistema lleuger i ràpid. L'aspecte més important i innovador de l'ordinador és que aquest es registra a l'escola i és l'escola qui decideix a què té accés cada alumne: webs, apps... Es treballa amb l'entorn educatiu de Google (Google apps for education) que permet el treball integrat d'alumnes i professors compartint documents i recursos de forma àgil i simple. Per tant, diversos usuaris poden treballar simultàniament sobre un mateix document, presentació... Els canvis queden desats automàticament al Drive (núvol) de cadascun d'ells i hi poden accedir des de qualsevol ordinador i des de qualsevol lloc del món.

Els alumnes fan ús d'aquests ordinadors com a eina metodològica i d'aprenentatge. Aquest projecte de digitalització complementa i consolida el nostre Pla TAC de centre (Pla de les Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement) amb unes directrius clares que asseguren la competència digital del nostre alumnat i la innovació metodològica, aspectes claus per a afavorir i potenciar l'aprenentatge. També et pot interessar...