L'anglès a infantil i primària

 

L’aprenentatge de la llengua anglesa és un dels objectius cabdals i d’atenció prioritària del projecte educatiu de centre. S’inicia a educació infantil i té continuïtat a l’educació primària amb una ampliació progressiva d’exposició en llengua anglesa.

A l’educació infantil (P3, P4 i P5) es treballa la llengua anglesa des de la complementària English Skills amb el mètode Artigal.

A l’educació primària es comença a introduir la llengua anglesa a 1r curs de cicle inicial i n’hi destinem dues hores per a cada curs. Tant a cicle mitjà (3r i 4t) com a cicle superior (5è i 6è) s’imparteixen tres hores per curs (n’hi destinem de lliure disposició).

A més a més, es destinen blocs de contingut no lingüístic en els quals la llengua vehicular i d’aprenentatge és l’anglès. Aquestes accions queden emmarcades en el Projecte AICLE/CLIL (Aprenentatge Integrat de continguts en llengua estrangera) i són  impartits per les especialistes en llengua anglesa. 

 

- Educació visual i plàstica.

- Coneixement del medi.

Per millorar l’aprenentatge i per tant la competència comunicativa prioritzem els desdoblaments (grups de 8 a 10 alumnes) en l’àrea de llengua anglesa.També et pot interessar...