Treball per projectes

El treball per projectes és una manera de dinamitzar activitats d'aprenentatge, fonamentalment de forma globalitzada (no per àrees determinades, sinó tractades conjuntament) en què l'alumne és alhora educador i educand; com educador busca, compara, i comparteix informació, des de moltes fonts; com educand, rep dels seus propis companys, les seves pròpies experiències i descobertes que l'ajudaran a ampliar, aprofundir i interioritzar coneixements. No només dels llibres, de les enciclopèdies de paper o on-line obtenen la informació, sinó del contacte amb la gent més propera o no tant, de l'observació directa i de la manipulació. En definitiva, despertar el gust per aprendre, per saber, per descobrir, per estudiar, per inventar, per crear,...També et pot interessar...