Biblioteca escolar

Des del centre sempre hem pensat i plantejat la biblioteca com a espai d'aprenentatge i com a espai lúdic, ja que l'objectiu fonamental és el de desvetllar el gust per la lectura dels/de les nostres alumnes. 

L'ús sistemàtic i guiat de la biblioteca afavoreix l'aprenentatge de l'alumne/a, facilita les seves tasques de consulta i d'investigació personal que li permetran un aprenentatge més individualitzat i, per altra banda, potencia el treball en grup, tècnica bàsica d'integració i cohesió social.

Des de la biblioteca s'impulsen activitats planificades per fomentar la lectura, des d'educació infantil fins a primària, de forma periòdica. Per tant es converteix en un espai on els/les alumnes realitzen activitats diverses com:

  • La maleta viatgera.
  • Conta contes.
  • L'hora del conte.
  • Apadrinament lector.
  • Expliquem contes.
  • El món dels llibres.També et pot interessar...